TECHNISCHE EN ESTETISCHE BENADERING

Pierre Fabry Pierre Fabry

EEN GOEDE VOORBEREIDING VAN DE WERF IS DE SLEUTEL TOT SUCCES

De installatie van millimetrische plamuren is door zijn aard van beperkte dikte! Een dikte van 2 tot 4 mm is gebruikelijk, afhankelijk van de bestemming van de plaats.

Camoufleren, versterken of zelfs het stabiliseren van structureel instabiele of gevoelige elementen die gemakkelijk barsten is niet de doelstelling van een decoratieve afwerkingsplamuur en valt daarom niet onder de garantie aangeboden door ARTALIS.

U hebt begrepen: het werk van de voorbereiding van de ondergrond, zoals bijvoorbeeld het glad maken en het uiteindelijke herstel van oude muren, is een onmisbaar voorbereidend werk dat voorafgaat aan onze interventie. Het kan door ons worden gedaan, door uzelf of door uw aannemer. Wanneer het toevertrouwd wordt aan ARTALIS, moet deze werkzaamheid ter voorbereiding van de werf voorafgaan aan de planning van de uitvoering van het pleisteren, teneinde de droogtijden goed te respecteren. Vooral wanneer de bedekking wordt uitgevoerd met waterdichte of weinig ademende plamuren.
Wees voorzichtig bij het plannen van uw werk: de minimale droogtijd van 1 week per cm dikte is aangeraden, om te verkomen dat er vocht in uw plamuur wordt vast gehouden.

ONS ADVIES

  • Stabiliseren van de ondergrond, de afscheidingen en de drainages
  • Controleren de risico’s van structurele micro scheuren en de uitzetting van de verschillende materialen
  • Gladstrijken en verenigen van heterogene of onderbroken ondergronden
  • Controleren van de toe- en afvoer van waterleidingen